Piotr Przegaliński Kancelaria Radcy Prawnego

O Kancelarii

Witam na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Przegalińskiego. Zapraszam do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiam serdecznie! Piotr Przegaliński radca prawny

Zakres obsługi prawnej

 

 • Finansowanie sportu i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

W związku z wieloletnią obsługą prawną Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie prawnych aspektów finansowania sportu ze źródeł publicznych, w tym w szczególnosci w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o sporcie, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prawa zamówień publicznych, Prawa cywilnego i procedury cywilnej, jak również Prawa o stowarzyszeniach, Prawa o fundacjach oraz postępowania administracyjnego. Posiadam wiedzę dotycząca przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, funkcjonowanie Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

 

 • Rynki kapitałowe.

 

Doradzam w procesach opracowywania dokumentacji związanej z emisjami akcji. W zależności od potrzeb Klienta współpracuję na etapie przygotowywania spółek do wejścia na rynek giełdowy i pozagiełdowy lub do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect), dostosowując m.in. dokumenty korporacyjne (Statuty, Regulaminy Zarządów, Regulaminy Rad Nadzorczych, Regulaminy Walnych Zgromadzeń) do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa i zasad ładu korporacyjnego. mam doświadczenie we współpracy z Autoryzowanymi Doradcami i Spółkami w procesie przygotowywania prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych (części prawne). Przygotowuję też projekty uchwał i reprezentuję w procesie rejestracji w KRS.

 

 • Fuzje i przejęcia. Reorganizacja przedsiębiorstw.

 

Doradzam i przygotowuję dokumentację związaną z:

- nabywaniem i zbywaniem udziałów i akcji oraz przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;

- łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek;

- współpracuję z biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami podatkowymi.

Na potrzeby tych procesów dokonuję analiz due diligence lub wspieram Klienta podczas audytu prawnego. 

 

 • Prawo autorskie. 

 

Posiadam wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z nabywaniem i zbywaniem majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności do programów komputerowych oraz udzielaniem licencji. Zabezpieczam interesy twórców, pracodawców zatrudniających twórców oraz podmiotów uczestniczących w obrocie autorskimi prawami majątkowymi.  

 

 • Zamówienia publiczne. 

 

Świadczę pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Doradzam wykonawcom, jak również zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Pomagam w czynnościach związanych ze złożeniem prawidłowych ofert. Dokonuję analiz treści ogłoszeń o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Doradzam przy wyborze trybu postępowania oraz dokonuję analiz prawidłowości wyboru danego trybu.

 

 • Specjalne Strefy Ekonomiczne.

 

Posiadam doświadczenie związane z procedurą rozszerzania granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz udzielenia zezwolenia na prowadzenie działaności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kontakt

Telefon: + 48 501 552 157

Siedziba

Adres: Bellottiego 5 lok. 27 01-022 Warszawa

Formularz kontaktowy

__  __  _  _   _____   ___  
\ \\ / // | || | || / ____||  / _ \\ 
 \ \/ // | || | || / //---`' | / \ || 
 \ //  | \\_/ || \ \\___  | \_/ || 
  \//   \____//  \_____||  \___// 
  `    `---`   `----`  `---`